new5

ثبت نام دوره آموزشی الگوریتم‌های تکاملی 2 در متلب

HofnungClass

سرفصل

در این دوره مفاهیم الگوریتم‌های زیر به صورت تئوری تشریح می‌شود و سپس پیاده سازی هر کدام در متلب را آموزش خواهیم داد.

هزینه دوره  59 هزارتومان


 

طراحی شده توسط ایران متلب 1388-1396