آموزش ETABS

فیلم آموزش فارسی نرم افزار ETABS

فصل اول:  تشریح محیط برنامه Etabs فصل دوم: ویرایش عناصر و نمایش مدل مورد نظر فصل سوم:  تعریف مشخصات مدل فصل چهارم: اختصاص خصوصیات به عناصر(1)  فصل پنجم: :اختصاص خصوصیات به عناصر(2) فصل ششم: تحلیل مدل فصل هفتم: مشاهده نتایج تحلیل فصل هشتم : طرح اسکلت فلزی فصل نهم : گرفتن خروجی‌ها و ارتباط با …

فیلم آموزش فارسی نرم افزار ETABS خواندن بیشتر & raquo؛

اصطلاحات فنی

 اصطلاحات فنی:1-دستگاههای انتقال:●   Sourceداده‌هایی را که باید ارسال شوند را تولید می‌کند ( مثل کامپیوتر مبدا)●  Transmitter  دستگاهی است که اطلاعات را به سیگنالهایی که قابل انتقال بر روی خط هستند تبدیل می‌کند.(مثل مودم)●Receiver    دستگاهی است که سیگنا لهای در یافت شده را به اطلاعات قابل فهم برای سیستم تبدیل می‌کند.(مثل مودم)●  Medium  به محیط‌های انتقال گفته می‌شود که به …

اصطلاحات فنی خواندن بیشتر & raquo؛