آموزش فارسی AMOS

AMOS AMOS یک نرم افزار آماری است و حروف آن مخفف کلمات “تحلیل ساختار‌های یک گشتاور[1]” می‌باشند. AMOS یک ماژول اضافه شده به SPSS است و به طور خاص، برای مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، و تحلیل عامل تاییدی به کار گرفته می‌شود. این نرم افزار همچنین با عنوان تحلیل کوواریانس یا نرم افزار …

آموزش فارسی AMOS ادامه »