فیلم آموزشی stateflow در MATLAB

Stateflow®  یک محیط برای مدلسازی و شبیه سازی سیستم‌های تصمیم گیری منطقی ترتیبی و ترکیبی بر مبنای ماشین حالت و چارت‌های جریان (flow chart) می‌باشد. Stateflow یکی از بخش‌های سیمولینک متلب می‌باشد که قدرت متلب در پیاده سازی فرایندهای پیچیده را افزایش می‌دهد. جعبه ابزار stateflow يک مثال از ساختار ماشين حالت محدود می‌باشد. يک ماشين …

فیلم آموزشی stateflow در MATLAB ادامه »