يافتن اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتی کاربران

با گسترش روز افزون شبکۀ جهاني اينترنت، يافتن اسناد مرتبط با نياز  اطلاعاتي کاربران روز به روز دشوارتر مي گردد. براي يافتن اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتي کاربر که در قالب پرس و جوي او مطرح مي شود، از يک الگوريتم رتبه بندي استفاده مي گردد. الگوريتم رتبه بندي ميزان تشابه هر سند با پرس […]

يافتن اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتی کاربران بیشتر بخوانید »

استفاده از SVM در بخش‌بندی صفحات وب

امروزه شبكه گسترده جهاني يك رسانه عمومي براي انتشار اطلاعات است. وب عظيم، متنوع و پوياست که اينها به‌ ترتيب مسائل مقياس پذيري، چند رسانه‌اي و موقتي بودن داده‌ها را مطرح مي‌كنند. باتوجه به اين وضعيت، ما در حال غرق شدن در اطلاعات هستيم و با سرريز شدن اطلاعات مواجه شده‌ايم. كاربران اطلاعات در استفاده

استفاده از SVM در بخش‌بندی صفحات وب بیشتر بخوانید »