ماه: ژانویه 2009

استفاده از SVM در بخش‌بندی صفحات وب

امروزه شبكه گسترده جهاني يك رسانه عمومي براي انتشار اطلاعات است. وب عظيم، متنوع و پوياست که اينها به‌ترتيب مسائل مقياس پذيري، چند رسانه‌اي و موقتي بودن داده‌ها را مطرح مي‌كنند. باتوجه به اين وضعيت، ما در حال غرق شدن در اطلاعات هستيم و با سرريز شدن اطلاعات مواجه شده‌ايم. كاربران اطلاعات در استفاده از …

استفاده از SVM در بخش‌بندی صفحات وب خواندن بیشتر & raquo؛