civil 3D

آموزشی فارسی نرم افزار FLAC3D

دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار FLAC3D

FLAC3D یک کد مدلسازی عددی برای آنالیزهای ژئوتکنیکی پیشرفته خاک و سنگ و سازه های سه بعدی می باشد. FLAC3D توسط مهندسین معدن و عمران و ژئوتکنیک برای آنالیز و تست و طراحی استفاده می شود. این نرم افزار طراحی شده است تا هر نوع پروژه مهندسی ژئوتکنیکی را که نیاز به آنالیز continuum دارد […]

دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار FLAC3D بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فارسی نرم افزار civil 3D

نرم افزار civil 3D یکی از نرم افزارهای Autocad می باشد که برای طراحی پروژه های راه سازی استفاده می شود. دانشجویان مهندسی عمران با این نرم افزار می بایست آشنایی داشته باشند تا بتوانند در پروژه های خود در آینده استفاده کنند. این فیلم آموزشی 288 دقیقه می باشد و در چهارده قسمت تهیه

فیلم آموزشی فارسی نرم افزار civil 3D بیشتر بخوانید »