آموزش فارسی تولباکس متلب سیستم‌های مخابراتی WLAN

شبیه سازی و آنالیز و تست لایه فیزیکی سیستم‌های مخابراتی WLAN تولباکس سیستم WLAN تابعهای استاندارد برای طراحی و شبیه سازی و آنالیز و تست سیستم‌های مخابراتی LAN بی سیم را فراهم می‌کند. این تولباکس امواج لایه فیزیکی قابل تغییر برای استانداردهای IEEE 802.11ac و 802.11b/a/g/n/j/p را شامل می‌شود. این همچنین مدلسازی کانال و فرستنده …

آموزش فارسی تولباکس متلب سیستم‌های مخابراتی WLAN ادامه »