دانلود فیلم آموزشی

 

دانلود رايگان فيلم آموزشي نرم افزار متلب

 

گروه برنامه نويسي ايران متلب تعدادي از بهترين فيلم هاي آموزشي متلب رايگان را براي شما تهيه کرده است که در اين صفحه مي توانيد آنها را دانلود کنيد :

 

تمامي اين فيلم هاي آموزشي با زباني ساده و روان برنامه نويسي متلب را به شما آموزش مي دهند .

دانلود فيلم آموزشي متلب MATLAB training movies

شايد شما به تمامي بخش هاي اين فيلم ها نياز نداشته باشيد و مي توانيد فيلم مورد نظر خود را دانلود کنيد.

پسورد فايلها در صورت نياز matlab1.ir

آشنايي با صفحه آغازين نرم افزار متلب – command window – command history- workspace و بخش هاي ديگر نرم افزار متلب

لينک دانلود بخش اول
لينک دانلود بخش دوم

لينک دانلود بخش سوم

انجام محاسبات رياضي مقدماتي

توان و ثوابت رياضي معروف

 

کار با کسرها و جعبه ابزار رياضي symbolic در متلب

قسمت اول

قسمت دوم

چگونگي تعريف متغييرها در متلب و استفاده از آنها و دستورهاي who وwhos

اضافه کردن راهنما به کدهاي متلب

پاک کردن يک متغيير در متلب

کار با متغييرهاي symbolic (سمبوليک) در متلب

انجام محاسبات رياضي با متغييرهاي سمبوليک

فاکتوريل و ريشه يک متغيير

ايجاد و ذخيره متغييرها از نوع سمبوليک

توابع مثلثاتي

توابع هيپربوليک

توابع نمايي و لگاريتم

محاسبات پايه با اعداد مختلط

محاسبه اندازه و زاويه اعداد مختلط

توابع رياضي با اعداد مختلط

اعداد مختلط با متغييرهاي سمبوليک

تعريف بردار ورودي و استخراج عناصر يک بردار

جمع و تفريق و ضرب با بردارها

ضرب نقطه اي و ضرب خارجي با بردارها

پيداکردن طول و ميانگين و مجموع يک بردار

استخراج بخشي از يک بردار

ايجاد بردار با گام پرش يکسان

اتصال دو بردار به همديگر

ضرب و تقسيم عناصر متناظر دو بردار

اعمال توابع رياضي به عناصر يک بردار

ايجاد بردار با عناصر تصادفي

محاسبه ميانه و ميانگين و انحراف معيار يک بردار

کار با بردارها در جعبه ابزار سمبوليک

وارد کردن ماتريس ها و استخراج بخشي از آنها در متلب MATLAB

وارد کردن ماتريس ها و استخراج بخشي از آنها در متلب MATLAB بخش دوم

جمع و تفريق ماتريس ها

ضرب ماتريس ها در متلب MATLAB

ضرب و تقسيم ماتريس ها به صورت متناظر

40- پيداکردن طول و اندازه و مجموع و ميانگين يک ماتريس در متلب MATLAB

اتصال دو ماتريس به يکديگر

اعمال توابع رياضي به ماتريس ها

ايجاد ماتريس واحد

ترانزپوس ماتريس ها و عناصر قطري و تجزيه مثلث پايين

حل کردن يک سيستم از معادلات

دترمينال و معکوس و رتبه ماتريس

نورم ماتريس و مقادير ويژه و خصوصيات و چندجمله اي ها

کار با ماتريس ها و جعبه ابزار سمبوليک

49 – حل معادلات جبري

50- حل سيستم معادلات خطي

51 – حل معدلات جبري با جعبه ابزار سمبوليک

52-حل دستگاه معادلات جبري با جعبه ابزار سمبوليک

53- تعريف توابع رياضي

54- انجام مشتق در حسابان

55- انجام مشتق در يک نقطه

56- گرفتن مشتق جزيي در يک نقطه

57- انتگرال هاي معين و نامعين

58- گرفتن حد در حسابان

59- نمودار scatter پايه

60- توابع رسم نمودار

61- تغيير خصوصيات نمودارفيلم هاي فارسي

 

جلسه 1 – آموزش Matlab – مقدمه

 

جلسه 2 – آموزش Matlab – آموزش نصب برنامه

 

جلسه 3 – آموزش Matlab – آشنايي با محيط نرم افزار

 

جلسه 4 – آموزش Matlab – آشنايي با پنجره Command

 

جلسه 5 – آموزش Matlab – آشنايي با پنجره Command History

 

جلسه 6 – آموزش Matlab – آشنايي با پنجره Varible Editor

 

جلسه 7 – آموزش Matlab – تعريف کردن متغير و ماتريس

 

جلسه 8 – آموزش Matlab – آدرس دهي در ماتريس ها

 

جلسه 9 – آموزش Matlab -عملگر ها در Matlab

 

جلسه 10 – آموزش Matlab -انجام چهار عمل اصلي بر روي ماتريس ها

 

جلسه 11 – آموزش Matlab – قواعد تعريف متغير در Matlab

 

جلسه 12 – آموزش Matlab – انجام اعمال اصلي به صورت درايه به درايه

 

جلسه 13 – آموزش Matlab – به کار بردن عملگر هاي شرطي

 

جلسه 14 – آموزش Matlab – پارامتر هاي اوليه

 

جلسه 15 – آموزش Matlab -آشنايي با دستور Disp

 

جلسه 16 – آموزش Matlab – آشنايي با دستور Input

 

جلسه 17 – آموزش Matlab – آشنايي با آرايه هاي خاص

 

جلسه 18 – آموزش Matlab – برخي از دستورات پر کاربرد در جبر ماتريسي

 

جلسه 19 – آموزش Matlab – آشنايي با m-file

 

جلسه 20 – آموزش Matlab – آشنايي با m-file

 

جلسه 21 – آموزش Matlab -آشنايي با function

 

جلسه 22 – آموزش Matlab – بدست آوردن ميانگين

برنامه نويسي مقدماتي و آشنايي با کد هاي ساده

 

جلسه 1 – آموزش Matlab – نحوه استفاده از دستور if

جلسه 2 – آموزش Matlab – نحوه استفاده از دستور switch

جلسه 3 – آموزش Matlab – نحوه استفاده از دستور for

جلسه 4 – آموزش Matlab – استفاده از While

جلسه 5 – آموزش Matlab -نکاتي در مورد حلقه for

جلسه 6 – آموزش Matlab -استفاده از عملگر هاي منطقي در شرط

جلسه 7 – آموزش Matlab -استفاده از تابع formt

جلسه 8 – آموزش Matlab – نوشتن توابع چند جمله اي در Matlab

جلسه 9 – آموزش Matlab – بدست آوردن ريشه يک چند جمله اي ها

جلسه 10 – آموزش Matlab -بدست آوردن مقدار يک چند جمله اي ها

جلسه 11 – آموزش Matlab -محاسبه ضرب و تقسيم در چند جمله اي ها

جلسه 12 – آموزش Matlab -محاسبه مشتق در چند جمله اي ها

جلسه 13 – آموزش Matlab -محاسبه انتگرال در چند جمله اي ها

جلسه 14 – آموزش Matlab – ايجاد توابع چند متغيره

جلسه 15 – آموزش Matlab – مقدار دهي به توابع چند متغيره

جلسه 16 – آموزش Matlab -محاسبه حد در توابع چند متغيره

جلسه 17 – آموزش Matlab -محاسبه مشتق در توابع چند متغيره

جلسه 18 – آموزش Matlab – محاسبه انتگرال در توابع چند متغيره

جلسه 19 – آموزش Matlab – نحوه محاسبه ماتريس ژاکوبين

جلسه 20 – آموزش Matlab – ترسيم توابع دو بعدي

جلسه 21 – آموزش Matlab – ترسيم توابع سه بعدي

 matlab1 - Copy

blank

4 دیدگاه دربارهٔ «دانلود فیلم آموزشی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *