سيستمهای بهبود صحبت

سيستمهای پاكسازی گفتار سه هدف عمده را دنبال مي‎كنند:

الف) بهبود جنبه‌های ادراكی گفتار نويزی همچون كيفيت و قابليت فهم سيگنال

ب) ايمن‌سازی رمز كننده‌های گفتار در مقابل نويز ورودی (افزايش مقاومت رمز كننده گفتار با ورودی نويزي)

ج) اصلاح عملكرد سيستمهای شناسايی گفتار در حضور نويز.

شکل (2-3) چهارچوب کلّی يک سيستم پاکسازی گفتار را نشان مي‎دهد که در آن منابع نويز و انواع کاربردهای پاکسازی گفتار مشخّص شده است. اکثر سيستمهای پاکسازي، روی کاهش اثر نويزی که در ورودی سيستم ايجاد مي‎شود، تمرکز مي‎کنند که مي‎تواند نويز گوسی سفيد، صدای دستگاهها و ماشينها ويا صحبت اشخاص ديگر باشد. همچنين يک سيستم پاکسازی گفتار مي‎تواند برای کاهش اغتشاش ناشی از کد کردن و فشرده سازی نيز مفيد باشد. اما بهرحال از مدل نويز معادل در ورودی برای تحليل اين سيستمها استفاده مي‎شود.

راههای متعددی برای دسته بندی سيستمهای پاکسازی گفتار وجود دارد. يک دسته بندی کلّی بر اساس روشی است که صحبت مدل مي‎شود. برخی روشها بر اساس مدلهای پردازش آماری صحبت کار مي‎کنند، در حالی که بقيه بر اساس مشخّصات ادراکی صحبت بنا شده‌اند. سيستمهای مبتنی بر مدلهای آماری به يک معيار رياضی تکيه مي‎کنند، اما سيستمهای مبتنی بر معيارهای ادراکي، بهبود پارامترهايی را که برای صحبت انسان مهم است در نظر دارند. به عنوان مثال يک روش مي‎تواند روی بهبود کيفيت مصوتها[1] متمرکز شود؛ زيرا مشخّص شده که مصوتها به صورت غيرمتناسب با انرژی در قابليت فهم صحبت مؤثّرند[13].

[1] Consonant

 

 

 

لینک دانلود فایل کامل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *