فیلم آموزش فارسی PHP

لینک تهیه

مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت

فصل اول

PHP چیست؟- دلایل استفاده از PHP- آشنایی کلی با ساختار PHP- نحوه ایجاد لوکال هاست توسط wamp server- نحوه نوشتن یک کد php ساده در محیط ویرایشگر متن- نحوه ایجاد فضای سفید و درج توضیحات- بررسی انواع متدها- طریقه ایجاد یک فرم دریافت اطلاعات

فصل دوم

آشنایی با متغیرها- بررسی انواع عددی در زبان PHP- بررسی رشته ها و نحوه ی استفاده از آنها- نحوه به کارگیری عملگر الحاق- آشنایی با ثابت ها و طریقه ی استفاده از آنها در برنامه ها- بررسی آرایه ها و انواع آنها- آشنایی با انواع داده ها- طریقه به کارگیری دستور gettype برای مشاهده نوع متغیر- نحوه استفاده از دستور  settype برای تغییر نوع متغیرها- بررسی متغیرهای از پیش تعریف شده- چگونگی تغییر نوع متغیرها با استفاده از روش casting

فصل سوم

آشنایی با عملگر، عملوند و عبارت، بررسی عملگرهای محاسبه ای- بررسی عملگر ترکیب یا رشته ای- آشنایی با عملگر نسبت دهی مرکب- بررسی عملگرهای مقایسه ای- آشنایی با عملگرهای منطقی- نحوه ی افزایش و کاهش یک متغیر از نوع عددی صحیح- بررسی عملگرهای متفرقه- بررسی تقدم عملگرها

فصل چهارم

آشنایی با ساختار شرطیIf- نحوه ی استفاده از ساختار else- بررسی ساختار elseif- نحوه عملکرد عملگر?- طریقه به کارگیری ساختار while- چگونگی استفاده از ساختار do while- آشنایی با ساختار تکرار for- چگونگی کنترل اجرای برنامه ها- نحوه به کارگیری دستور continue- آشنایی با حلقه های تو در تو- بررسی عبارت شرطی switch

فصل پنجم

آشنایی با ساختار توابع- طریقه ی استفاده از یک توابع سیستمی- نحوه استفاده از چندین آرگومان در توابع- نحوه ی فراخوانی توابع به صورت پویا- حوزه ی تعریف متغیرها در یک برنامه php- دستیابی به متغیرها با استفاده از global- ثبت حالات وضعیت های ما بین فراخوانی توابع با استفاده از واژه ی کلیدی static- نحوه تنظیم مقادیر پیش فرض برای آرگومان ها- چگونگی ارسال مقادیر به تابع از طریق مرجع- روش ایجاد توابع بدون نام- طریقه بررسی وجود تابع

فصل ششم

آشنایی با ساختار کلی آرایه ها- نحوه ایجاد آرایه ها- بررسی آرایه های انجمنی- بررسی آرایه های چند بعدی- طریقه دسترسی به آرایه ها- پردازش آرایه هایی که با روش عددی اندیس گذاری شده اند- چگونگی پردازش عناصر آرایه  با استفاده از ساختار تکرار foreach- پردازش آرایه های انجمنی با استفاده از ساختارهای تکرار

فصل هفتم

طریقه ی به کارگیری تابع array-merge()- نحوه ی استفاده از تابع array-push ()- چگونگی حذف اولین عنصر آرایه با استفاده از توابع array-shift()- طریقه بازیابی بخشی از آرایه  با استفاده از تابع array-slice- نحوه مرتب سازی آرایه ها با ایندکس گذاری عددی- چگونگی مرتب سازی آرایه های انجمنی- طریقه ی مرتب سازی بر مبنای کلیدهای دستیابی

فصل هشتم

آشنایی با مفهوم شی گرایی- بررسی کلاس- نحوه ایجاد شی- بررسی خصوصیات شی- آشنایی با متدهای شی- نحوه افزودن متد سازنده به رونویسی شده- بررسی نمونه ای از یک برنامه توارثی- نحوه کسب اطلاعات در مورد کلاسها و اشیا- بررسی وجود کلاسها و متدها- ذخیره و بازیابی اشیا

فصل نهم

بهره گیری از فایل ها در PHP- بررسی وجود یک فایل، اندازه آن و زمان آخرین عملیات- طریقه ایجاد، حذف، تغییرنام، کپی و مجزا کردن مسیر فایل- نحوه ی بازکردن فایلها- نحوه نوشتن در فایل توسط تابع fwrite و fput- نحوه ی قفل کردن فایل- تمرینی برای خواندن، نوشتن و قفل کردن فایلها

فصل دهم

طریقه ی خواندن از فایل توسط تابع fread- طریقه خواندن کاراکترها از فایل- طریقه ی خواندن سطری از فایل با استفاده از توابع fgetss و fgetcsv- نحوه ی خواندن کل فایل- نحوه دستیابی تصادفی به محتویات فایلها- نحوه کارکردن با دایرکتوری ها- آشنایی با نحوه ی آپلود کردن فایل و طراحی صفحه ای به همین منظور- طریقه ی بازکردن فایل از طریق ftp یا http- نحوه ی ضمیمه کردن فایلها- ساختن لینکی برای هر منو و وارد شدن به صفحه ی مربوط به آن در سایت

فصل یازدهم

آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی- کاربران بانک اطلاعاتی- مزایای بانک اطلاعاتی- انواع بانک اطلاعاتی و مقایسه آنها- انواع رابطه در بانک اطلاعاتی- بررسی فرآیند طراحی بانک اطلاعاتی- آشنایی با نرمال سازی- بررسی سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی و معماری آن- معرفی Mysql- بررسی معماری Mysql- آشنایی با موتور Mysql

فصل دوازدهم

آشنایی با شناسه های Mysql- بررسی انواع داده ها در Mysql- آشنایی با انواع رشته های Mysql- بررسی Mysql و نحوه استفاده از آن

فصل سیزدهم

آشنایی با ساختار Mysql و پوشه های آن- طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی- نحوه مشاهده بانک های اطلاعاتی موجود، بازکردن و حذف نمودن آنها- بررسی مجموعه کاراکترهای بانک اطلاعاتی و تغییر بانک اطلاعاتی- آشنایی با ساختار جدول در بانک اطلاعاتی- نحوه ی ایجاد جدول- بررسی چگونگی تغییر ساختار جدول- نحوه ایجاد تغییرات در ساختار جدول در قالب یک تمرین- نحوه تغییر نام جدول- روش ورود داده ها به جدول- چگونگی بازیابی داده ها از جدول

فصل چهاردهم

روش تغییر نام فیلدها هنگام بازیابی اطلاعات- نحوه حذف فیلدهای تکراری از جدول- طریقه بازیابی داده ها به صورت مرتب شده- عملگرها و بازیابی داده ها در Mysql – عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای) در Mysql- بررسی عملگرهای regexp- in- like- between- آشنایی با عملگرهای منطقی در Mysql- بررسی عملگرهای بیتی در Mysql- مبحث تقدم عملگرها در بانک اطلاعاتی- بازیابی تعداد محدودی از رکوردها- نحوه به روز رسانی داده ها

فصل پانزدهم

بررسی ارتباط بین php و mysql- انجام تقاضا در بانک اطلاعاتی و بازیابی تقاضا- بررسی توابعی مفید در بانک اطلاعاتی- بررسی تابع htmlspecialchar- آشنایی بیشتر با توابع بانک اطلاعاتی در قالب یک تمرین- نحوه بازیابی اطلاعات از جدول بانک اطلاعاتی و قرار دادن آن در یک جدول

فصل شانزدهم

بررسی ایجاد تصاویر- آشنایی با سیستم مختصات تصویر- نحوه ترسیم خط- چگونگی ترسیم دایره یا بیضی- روش رسم چهارگوش- نحوه رنگ آمیزی نواحی تصاویر- طریقه نمایش تصاویر در مرورگر- نحوه ایجاد یک صفحه به همراه متن و شکل- چگونگی ایجاد تصاویر با متن و فونت- روش تعیین ابعاد متن

فصل هفدهم

بررسی نحوه ارسال ایمیل- آشنایی با نحوه عملکرد تابع mail- طراحی صفحه ای که پست الکترونیکی را به آدرس خاصی ارسال می کند- طراحی فرمی برای دریافت مشخصات پست الکترونیک و ارسال نامه- آشنایی کلی با کوکی ها و نشست ها- بررسی کوکی ها- نحوه حذف کوکی ها- بررسی مشکلات مربوط به کوکی ها- بررسی نشست ها یا session- نحوه ثبت، استفاده، حذف و خاتمه متغیرهای نشست- طراحی چندین صفحه برای متغیرهای نشست

فصل هجدهم

نحوه پیکربندی یک نشست- نحوه ایجاد صفحه ی logout- بررسی عبارت های منظم- نحوه قرارگیری عبارات فرعی در ابتدا یا انتهای یک عبارت- چگونگی تطبیق عبارات منظم- طریقه جایگزینی زیر رشته ها توسط عبارات منظم

فصل نوزدهم

بررسی انواع خطاها در php- آشنایی با خطاهای زمان اجرا- بررسی خطاهای منطقی- سطوح خطاها در php- طریقه تنظیم سطوح گزارش- نحوه تنظیمات گزارش خطا- چگونگی فعال کردن خطاهای کاربر- نحوه اداره کردن خطاها

فصل بیستم

آشنایی با پروتکل ها- آشنایی با توابع جستجو در شبکه- تمرینی جهت استفاده از توابع جستجو در شبکه- بررسی پروتکل fhp و طراحی صفحه ای برای اتصال به این سرویس دهنده- نحوه ارسال فایلی از کامپیوتر محلی به سرویس دهنده- بررسی توابع مربوط به fhp- بررسی چند ویژگی مهم php- آشنایی با سریال سازی- چگونگی دریافت اطلاعاتی راجع به محیط php- نحوه تغییر موقت محیط اجرا- طریقه برجسته کردن محتویات فایل- روش تنظیم مدت زمان اجرای برنامه

فصل بیست و یکم

بررسی فایلini، php- نحوه تنظیم گزینه های مفسر- طریقه تنظیم مسیر جستجوی php- طریقه اداره کردن خطاها- نحوه فعال کردن توسعه ها- تنظیم متغیرهای مربوط به توسعه ها- بررسی تنظیمات مربوط به امنیت php- پیکربندی متغیرهای فرم و آپلود کردن فایل- چگونگی افزایش کارایی مفسرphp- بررسی تابع init-set

1 دیدگاه دربارهٔ «فیلم آموزش فارسی PHP»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *