معرفی نرم افزار ALOHA

اين نرم افزار توسط سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا EPA برای مدل سازی حوادث ناشی از رھايش مواد سمی، منفجره و يا آتش و انفجار در پيامد آنھا عرضه شده است.
نسخه ھای قديمی تر نرم افزار تنھا توانايی مدل سازی و پيامدھای ناشی از سميت آن را دارند. اما نسخه ھای جديد توانايی مدلسازی حرارت ناشی از آتش و يا انفجار را نيز دارد.
اين نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که جھت استفاده در کامپيوترھای شخصی مناسب می باشد و حجم زيادی از حافظه کامپيوتر را طلب نمی کند و به کامپيوترھايی با توان محاسباتی بالا نياز ندارد.
اين نرم افزار دارای بانک اطلاعاتی غنی (اطلاعات بيش از ١٠٠٠ ماده شيميائی) و محيطی ساده برای جلوگيری از اشتباھات کاربر را دارد. شکل ٢ -١٠ نمايی از انتشار مواد سمی را که توسط نرم افزار ALOHA به دست آمده است، نشان می دھد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *