گام های اجرایی کشف دانش در داده‌کاوی

به‌طور کلی گام های اجرای داد‏ه‌کاوی د‏ر تمام منابع یکسان نیستند ولی آنچه که تقریباً د‏ر بین همه آنها به صورت مشترک وجود دارد‏، کشف دانش را د‏ارای مراحل تکراری زیر می د‏انند (محمدی‌پور، 1388):
 پاکسازی داده ها: از بین بردن نوین و ناسازگار داده ها
 یکپارچه‌سازی داده ها: ترکیب چندین منبع داده
 انتخاب داده ها: بازیابی داده های مرتبط با آنالیز از پایگاه داده
 تبدیل کردن داده ها: تبدیل داده ها به فرمی که مناسب برای داده کاوی باشد همچون خلاصه‌سازی و همسان‌سازی
 داده‌کاوی: فرآیند اصلی که روال های هوشمند برای استخراج الگوها از داده ها به کار گرفته می‌شوند
 ارزیابی الگو: مشخص کردن الگوهای صحیح و مورد نظر توسط معیارهای اندازه‌گیری
 ارائه دانش: نمایش بصری تکنیک های بازنمایی دانش برای ارائه دانش کشف شده به کاربر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *