ﻣﺪﻟﻬﺎﻱﺍﻓﺰﺍﺭﻩ

mosfet_model1

ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ۱۹۶۰، ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺍﺑﻌﺎﺩﺍﻓﺰﺍﺭﻩ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩﺩﻗـﺖ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ۱ﻭ ۲ﻭ ۳ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ۱۹۶۰ ﻭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ۱۹۷۰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺁﺛـﺎﺭ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻗﺖ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻮﻝ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎﻱ ﻛﻤﺘـﺮﺍﺯ 1 میکرو متر ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻻﺯﻡﺍﺳﺖ ﺩﺭﻙ ﺍﺻـﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﺪﻟﻬﺎ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻭﺭﻳـﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺑﻌـﺎﺩﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺭﺍﺣﺘـﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﻭﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

 

اکثر نت لیست نویسان نرم افزار HSPICE درک خوبی از مدلهای تعریف ماسفت ندارند.  در این فایل آموزشی  نحوه تعریف یک مدل ماسفت از پایه تا مدلهای کنونی مرحله به مرحله آموزش داده می شود.

 

این فایل به ما کمک می کند تا از این به بعد درک بهتری از مدلهای ماسفت داشته باشیم.

 

لینک دریافت فایل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *