کتاب فارسی PLC آلن بردلی Allen Bradley

  Allen Bradley در سال 1904 توسط دو برادر به نام Harry و Lynde Bradley با سرمایه گذاری شخصی به نام Stanton Allen تاسیس شد. نام این شرکت هم از نام های خانوادگی تاسیس کنندگان گرفته شده است. کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC) با پیشرفت تکنولوژی در حال تغییر و تحول هستند و […]

کتاب فارسی PLC آلن بردلی Allen Bradley بیشتر بخوانید »