آموزش ePLAN

مباحث پیشرفته در سیمولینک

هدف از این فیلم آموزشی ، آموزش مباحث پیشرفته در سیمولینک است که کمتر کاربری به آن توجه می کند. گاهی توجه نکردن به برخی از این نکات، شبیه سازی را در سیمولینک دچار مشکل می کند. این فیلم آموزشی نتیجه تجربه سالها شبیه سازی مدلهای پیشرفته در سیمولینک می باشد که توسط یکی از […]

مباحث پیشرفته در سیمولینک بیشتر بخوانید »

آموزش نرم افزار PSCAD

  PSCAD/EMTDC یک برنامه شبیه سازی بر مبنای زمان برای سیستم های قدرت (power) چند فازه و شبکه های کنترلی می باشد. هدف اصلی در این نرم افزار مطالعه تحلیل ترانزیت سیستم های قدرت می باشد. کتابخانه کاملی از قطعات پیشرفته به کاربر اجازه می دهد به طور دقیقی اثر متقابل بین شبکه های برقی

آموزش نرم افزار PSCAD بیشتر بخوانید »

فیلم آموزش فارسی نرم افزار ePLAN

لینک دانلود   نرم افزار EPLAN Electric 8 به شما توانایی های نامحدودی در مدیریت ، طراحی پروژه اتوماسیون می دهد. تولید اتوماتیک گزارش با جزییات بر اساس دیاگرام های سیم کشی یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد که در مراحل یک پروژه عملی به مدیران پروژه کمک شایانی می کند.

فیلم آموزش فارسی نرم افزار ePLAN بیشتر بخوانید »

نویز

نويز صوتي از معضلات دنياي امروزي است. گسترش تكنولوژي و صنعت باعث ايجادصداهايي با شدت زياد در اطراف ما شده است. اگر شدت صدا از حدمجاز خود بالاتر برود، ‌به افرادي كه در مواجهه با آن هستند آسيب وارد مي‌شود. البته شدت اين آسيب با توجه به شدت صدا و مدت زمان مواجهه با آنمتغير

نویز بیشتر بخوانید »