آموزش expert choice

کتاب الگوهای هوش محاسباتی برای مسئله های بهینه با استفاده از MATLAB/SIMULINK

مقدمه تکنیک های هوش محاسباتی (CI) طی سال های اخیر توجه بسیاری از مهندسان تحقیق، تصمیم گیرندگان، و محققان برای حل تعداد نامحدودی از مسائل پیچیده ی واقعی به خصوص مربوط به حوزه ی بهینه سازی را جلب کرده است. در متغیرهای تصمیمی چندگانه غیرمطمیئن و بی نظم، محدودیت های پیچیده، محیط مشوش و رویکردهای […]

کتاب الگوهای هوش محاسباتی برای مسئله های بهینه با استفاده از MATLAB/SIMULINK بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی وارد کردن داده های فایل اکسل به متلب

یکی از مراحل مهم در هر پروژه متلب وارد کردن داده های ورودی به محیط متلب می باشد. این داده ها می توانند فایل اکسل یا داده های متنی یا هر چیز دیگری باشند. بعد از وارد کردن داده ها به محیط متلب ، برنامه ای نوشته می شود که بر روی این داده ها

فیلم آموزشی وارد کردن داده های فایل اکسل به متلب بیشتر بخوانید »

فیلم آموزش فارسی expert choice

دستیابی به یک تصمیم جامع و کامل یکی از مشکلات مدیران می باشد. مدیران در هنگام تصمیم گیری چند معیاره می بایست بتوانند نظرات گروه را در نظر بگیرند. فرایند سلسله مراتبی یا AHP یکی از روش های تصمیم گیری چند مولفه است. نرم افزار expert choice یکی از نرم افزارهای قدرتمند تصمیم گیری چند

فیلم آموزش فارسی expert choice بیشتر بخوانید »