تولباکس WLAN

اعوجاجهای ناشی از پردازش

مشکل اصلی در تفريق طيفی اعوجاج غيرخطی پردازش ناشی از تغييرات تصادفی طيف نويز مي‎باشد. از رابطة (3-10) و اين شرط که اندازة طيف بايد مقدار غيرمنفی داشته باشد، مي‎توان سه منبع اعوجاج ناشی از تخمين طيف اندازه يا توان تشخيص داد: الف- تغييرات طيف توان لحظهای نويز نسبت به مقدار ميانگين عبارات ضرب متقاطع[1] […]

اعوجاجهای ناشی از پردازش بیشتر بخوانید »

بهبود صحبت با روش تفريق طيفي- شرح روش، فرضها و محدوديتها

اصولاً تفريق طيفی روشی است برای بازيافت طيف توان يا طيف اندازة يک سيگنال که با نويز نوع جمع شونده[1] آغشته شده است. اصول کار بر مبنای تخمين اندازة طيف فرکانسی سيگنال صحبت خالص، مي‎باشد. اين تخمين بوسيله تفريق اندازة طيف نويز از اندازة طيف سيگنال صحبت آغشته به نويز بدست مي‎آيد. اطلاعات مربوط به

بهبود صحبت با روش تفريق طيفي- شرح روش، فرضها و محدوديتها بیشتر بخوانید »

روش ارزيابی ميزان بهبود صحبت

در ارزيابی الگوريتمهای بهبود صحبت لازم است که شباهتها و تفاوتهای کيفيت صحبت و ميزان فهم آن قابل اندازهگيری و تشخيص باشد. کيفيت صحبت شاخصی است برای “طبيعی بودن” سيگنال صحبت پردازش شده. قابليت فهم سيگنال صحبت، در واقع ميزان اطلاعات گفتاری موجود در سيگنال که حامل پيام گوينده است را نشان مي‎دهد. كيفيت سيگنال

روش ارزيابی ميزان بهبود صحبت بیشتر بخوانید »

دسته‌بندی روشهای حذف نويز پهن باند از سيگنال صحبت

نويزهای پهن باند از مهمترين نويزهايی هستند که در مبحث حذف نويز محيطی مطرح هستند و حذف آنها به طور کلّی بسيار دشوارتر از نويزهای متناوب و ضربه‌ای مي‎باشد[7].       در دهه‌های گذشته روشهای بسياری برای کاهش نويز محيطی از سيگنال صحبت ارائه شده و توسعه يافته‌اند[8][14]. بسياری از اين روشها مبتنی بر آرايه‌های وفقی

دسته‌بندی روشهای حذف نويز پهن باند از سيگنال صحبت بیشتر بخوانید »

سيستمهای بهبود صحبت

سيستمهای پاكسازی گفتار سه هدف عمده را دنبال مي‎كنند: الف) بهبود جنبه‌های ادراكی گفتار نويزی همچون كيفيت و قابليت فهم سيگنال ب) ايمن‌سازی رمز كننده‌های گفتار در مقابل نويز ورودی (افزايش مقاومت رمز كننده گفتار با ورودی نويزي) ج) اصلاح عملكرد سيستمهای شناسايی گفتار در حضور نويز. شکل (2-3) چهارچوب کلّی يک سيستم پاکسازی گفتار

سيستمهای بهبود صحبت بیشتر بخوانید »

دسته بندی نويزهای محيطي

مدل کردن دقيق نويز راهی است برای طبقه بندي[1] مناسب سيگنال نويزی و بهبود آن. يکی از مفيدترين ابزار برای شناخت ساختار فرآيند نويز استفاده از طيف فرکانسی آن مي‎باشد. نويزهای محيطی را از نظر طيفی مي‎توان به چهار دسته تقسيم کرد که عبارتند از: 1- نويز متناوب  2- نويز ضربهای 3- نويز پهن باند

دسته بندی نويزهای محيطي بیشتر بخوانید »

ويژگيهای اساسی صحبت

از آنجا که حذف نويز از سيگنال صحبت نياز به شناخت وجه تمايز آنها دارد، بنابراين هر چه اطلاعات اوّليه در مورد نويز و سيگنال صحبت بيشتر باشد، کاهش نويز بهتر صورت مي‎گيرد[4]. علم بررسی خواص صوت توليد شده توسط انسان به ويژه در زمينه‌های توصيف، دسته بندی و آوا شناسی را فونتيک مي‎گويند و

ويژگيهای اساسی صحبت بیشتر بخوانید »

مقدّمه ای بر حذف نويز سيگنال صحبت

بهبود کيفيت صحبت غرق شده در نويزدر سيستمهای ارتباطات اهميت زيادی دارد. امروزه اهميت مسئله حذف نويز صحبت بخصوص با گسترش و توسعه تلفنهای سلولي(موبايل) افزايش يافته است. به عنوان يک مثال صوت ارسالی تلفن همراه، وقتی در اتومبيل در حال حرکت استفاده مي‌شود، همراه با صدای موتور اتومبيل و باد خواهد بود، و يا

مقدّمه ای بر حذف نويز سيگنال صحبت بیشتر بخوانید »

استفاده از RTW در شبيه‌سازي سخت‌افزار در حلقه

چکيده: در اين مقاله ضرورت استفاده از نرم‌افزار RTW در شبيه‌سازي سخت‌افزار در حلقه بيان شده است سپس از اين ابزار براي شناسايي و کنترل عملگر و شيربرقي استفاده مي‌شود. شناسايي عملگر و شيربرقي تحت بارهاي مختلف با استفاده از الگوريتم ژنتيک فازي[1] انجام گرفته و يک مدل متغيير با بار با تأخير بدست آمد.

استفاده از RTW در شبيه‌سازي سخت‌افزار در حلقه بیشتر بخوانید »

معرفی Blind deconvolution و الگوریتم های پیاده سازی آن

فهرست: مقدمه.3 چکیده ای بر پروسه equalization . 3 فیلتر کانال معکوس ایده آل ( equalizer ایده آل ). 3 خطای شبیه سازی(نویز ترکیبی-equalization error)..4 تعیین وضعیت کانال –برآورد ورودی های کانال. 5 ویژگی های یک کانال non-invertible.6 کانال های فاز ماکزیمم و فاز مینیمم ..6 بلوک دیاگرام داخلی یک equalizer ..7. الگوریتم BASSGANG برای

معرفی Blind deconvolution و الگوریتم های پیاده سازی آن بیشتر بخوانید »