فیلم آموزش فارسی ANSYS

ANSYS, Inc. یک نرم افزار مهندسی که در جنوب pitteburg در پنسیولینا آمریکا توسعه داده شده است. ANSYS نرم افزارهای مهندسی با قابلیت های فراوانی را تولید می کنند . برخی از این قابلیت ها شامل آنالیز المان محدود، آنالیز ساختاری ، دینامیک سیال محاسباتی ، روشهای صریح و غیرضمنی  و انتاقل گرما می باشد. […]

فیلم آموزش فارسی ANSYS بیشتر بخوانید »