فیلم آموزشی فارسی لینوکس ubuntu

فیلم آموزشی جامع لینوکس ubuntu 16 فصل فصل اول : آشنایی با ubuntu و نصب و حدف آن نرم افزار متن باز (open source) چیست ؟ لینوکس چیست؟ آشنایی با توزیع های لینوکس پروژه GNU ubuntu چیست؟ آشنایی با اصطلاخات مورد نیاز در Ubuntu نصب Ubuntu از طریق بوت مستقیم دیسک حاوی سیستم عامل نصب […]

فیلم آموزشی فارسی لینوکس ubuntu بیشتر بخوانید »