گنجینه فیلم های آموزشی فارسی الگوریتم های بهینه سازی تکاملی-هوش مصنوعی

توسعه علم بهينه سازي برخواسته از آرزوي انسان براي رسيدن به كمال است. انسان ميخواهد بهترين را تجسم كرده و به آن دست يابد. اما از آنجائيكه ميداند قادر نيست تمام شرايط حاكم بر بهترين را به خوبي بشناسد، در بيشتر موارد به جاي بهترين جواب يا بهينه مطلق، به يك جواب رضايتبخش بسنده مينمايد. […]

گنجینه فیلم های آموزشی فارسی الگوریتم های بهینه سازی تکاملی-هوش مصنوعی بیشتر بخوانید »