فیلم آموزش فارسی نرم افزار تحلیل آماری SPSS

SPSS یکی از نرم افزارهای عمومی تحلیل های آماری می باشد که امروزه در در رشته های غیرفنی و فنی و مهندسی بسیار استفاده می شود. یکی از مزیت های مهم SPSS نسب به نرم افزارهای دیگر نیاز نداشتن به کدنویسی می باشد. شما بیشتر ابزارهای این نرم افزار را می توانید بدون هیچ گونه […]

فیلم آموزش فارسی نرم افزار تحلیل آماری SPSS بیشتر بخوانید »