پاورپوینت های درس سیستم های تحلیل fault

معرفی 1_Introduction   تلورانس fault 2_Fault Tolerance   افزونگی سخت افزار 3_Hardware Redundancy   افزونگی اطلاعات 4_Information Redundancy   افزونگی نرم افزار 5_Software Redundancy   مدلسازی قابلیت اطمینان 6_Reliability Modeling   مدل مارکوف 7_Markov Models   پیش بینی نرخ خطا 8_Failure Rate Prediction   مدلسازی خطا 9_Fault Modeling   هازاد و ریسک 10_Hazard & Risk […]

پاورپوینت های درس سیستم های تحلیل fault بیشتر بخوانید »