مقایسه الگوریتم های هوشمند در شناسایی بیماری دیابت

  یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بیماران دیابتی با آن روبرو هستند ضعف در تشخیص این بیماری در مراحل ابتدایی آن می¬باشد به همین منظور در این مقاله سعی شده است با استفاده از برخی الگوریتم¬های هوشمند که عبارتند از SVM، Naive Bayse، C4.5، Random Forest، و همچنین ترکیب این الگوریتمها با دسته¬بندی […]

مقایسه الگوریتم های هوشمند در شناسایی بیماری دیابت بیشتر بخوانید »