انتشار کد متلب

آشنايي با ماتريسها

آشنايي با ماتريسها مقدمه: در تاريع آمده است كه اولين بار يك رياضيدان انگليسي تبار به نام كيلي ماتريس را در رياضيات وارد كرد. با توجه به آنكه در آن زمان رياضيدانان اغلب به دنبال مسائل كاربردي بودند، كسي توجهي به آن نكرد. اما بعدها رياضيدانان دنباله ي كار را گرفتند تا به امروز رسيد

آشنايي با ماتريسها بیشتر بخوانید »

کد متلب برای الگوریتم هموار سازی نمونه برداری

Free Matlab Source Codes for the OverSampling Smoothness Algorithm   در این پست قصد داریم کد یک الگوریتم بازیابی تکرارشونده به نام  (oversampling smoothness (OSS) برای دانلود قرار دهیم. این الگوریتم برای بازسازی ویژگیهای نازک در اشیای کم کیفیت کاربرد دارد.    لینک دانلود مرجع  J. A. Rodriguez, R. Xu, C.-C. Chen, Y. Zou and

کد متلب برای الگوریتم هموار سازی نمونه برداری بیشتر بخوانید »

چگونگی انتشار کدهای متلب به صورت یک گزارش

در برخوردی که با برنامه نویسان متلب داشتیم، متوجه شدیم که آنها با یک قابلیت بسیار مهم متلب آشنایی ندارند.   در این پست می خواهیم شما را با این قابلیت مهم متلب آشنا کنیم.   بعد از نوشتن یک برنامه ، شاید بخواهیم یگ گزارش خوب و خوشکل از کارمون خود متلب تهیه کند

چگونگی انتشار کدهای متلب به صورت یک گزارش بیشتر بخوانید »