آموزشهای موردی متلب (پیاده سازی معادله برگشتی)

آموزش های مرحله به مرحله متلب MATLAB برای دوستانی که زیاد وقت ندارند برای آموزش متلب وقت بگذارند : فرض کنید بخواهیم معادله زیر را که یک معادله برگشتی است در متلب کدش را بنویسیم .   ابتدا متلب را باز کنید :   ما برنامه های متلب را در فایلی به نام m-file می […]

آموزشهای موردی متلب (پیاده سازی معادله برگشتی) بیشتر بخوانید »