آشنایی با منطق فازی

تاریخچه منطق فازی تاریخچة مجموعه‌های فازی مقایسه منطق فازی و لاجیک توسط پرفسور لطفی زاده: منطق کلاسیک شبیه شخصی است که بایک لباس رسمی مشکی، بلوز سفید آهاردار، کروات مشکی، کفش های براق و غیره که به یک مهمانی رسمی آمده است و منطق فازی تا اندازه ای شبیه فردی است که با لباس غیررسمی، […]

آشنایی با منطق فازی بیشتر بخوانید »