تبديل لاپلاس در متلب

تبديل لاپلاس در متلب تبدیل لاپلاس یکی از روشهای حل معادلات دیفرانسیل است که در حل معدلات دیفرانسیل معمولی و جزیی کاربرد فروانی دارد.برای لاپلاس گرفتن از دستور laplace استفاده می شود. برای استفاده از این دستور ابتدا باید متغیر مستقل را تعریف کرد syms t البته هر متغیر دلخواه دیگری را هم می شود تعریف کرد […]

تبديل لاپلاس در متلب بیشتر بخوانید »