تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 Human Face Detection Using Genetic Algorithm مقدمه تصاویر دیجیتالی ویژگی ها و اطلاعات زیادی دارند اما امروزه هنوز مکانیزم موثر و کارآمدی برای استخراج این ویژگی ها و اطلاعات به صورت خودکار ارائه نشده است. شناسایی چهره در یک تصویر به دلیل پیچیدگی فرآیند تشخیص آن و استفاده ی گسترده ایی که در سیستم های […]

تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک بیشتر بخوانید »