آموزش نرم افزار متلب (جلسه ۲ :چند جمله ای ها و حل دستگاه معادلات)

جبر چند جمله ای ها در نرم افزار متلب: در متلب matlab هر چند جمله ای بصورت یک ماتریس سطری تعریف می شود که آرایه های آن ضرایب چند جمله ای می باشد.به عنوان مثال ماتریس زیر معادل چند جمله ای  ۳X^4+X^2+4X-2 می باشد.      [۲- A=[3 0 1 4 به این نکته دقت داشته […]

آموزش نرم افزار متلب (جلسه ۲ :چند جمله ای ها و حل دستگاه معادلات) بیشتر بخوانید »