حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی PDE در Matlab

جعبه ابزار PDE از نرم افزار Matlab محيطي قدرتمند براي تجزيه و تحليل معادلات با مشتقات جزيي IBVP در فضاي دو بعدي و زمان ارائه مي كند. در اين جعبه ابزار معادلات با روش اجزاء محدود  (Finite Element Method) تحليل مي گردند. كمترين نياز ما فرموله كردن مسائل PDE (از جمله ترسيم خصوصيات، نوشتن شرايط مرزي […]

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی PDE در Matlab بیشتر بخوانید »