آموزش برنامه نویسی random forest در متلب

random forest از چندین درخت تصمیم تشکیل شده است که از زیر مجموعه های داده های ورودی استفاده می کند. random forest از میانگین گیری برای بهبود دقت پیش بینی و کنترل over fitting استفاده می کند. در اینترنت کدهای زیادی برای random forest وجود دارد. ما بیشتر آنها را تست کردیم و یکی از […]

آموزش برنامه نویسی random forest در متلب بیشتر بخوانید »