segmentation مبتنی بر آستانه گذاری صریح

تبدیل تصویر ورودی به یک تصویر باینری مبتنی بر آستانه گذاری با استفاده از دستور im2bw:   این دستور تصویر سطح خاکستری  I را به یک تصویر باینری تبدیل می کند. در خروجی همه پیکسل های با روشنایی بزرگتر از level با مقدار یک(1) و سایر پیکسل ها با مقدار صفر نشان داده می شوند. مقدار آستانه level مقداری بین صفر و […]

segmentation مبتنی بر آستانه گذاری صریح بیشتر بخوانید »