الگوریتم ژنتیک بهبود یافته برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه

چکیده   چکیده طراحی شبکه­ های توزیع و جمع­آوری یکی از مهم­ترین مسائل مطرح در صنایع کنونی جهان است. در این صنایع، مسیر یابی وسایل حمل و نقل در نظر گرفته شده و مدل [۱]VRP را شکل دادهاند، به این معنا که مسیر بهینه­ی هر وسیله­ی نقلیه در مسیر مرتبط خود تعیین شود. یکی از […]

الگوریتم ژنتیک بهبود یافته برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه بیشتر بخوانید »