فیلم آموزش فارسی نرم افزار ETABS

فصل اول:  تشریح محیط برنامه Etabs فصل دوم: ویرایش عناصر و نمایش مدل مورد نظر فصل سوم:  تعریف مشخصات مدل فصل چهارم: اختصاص خصوصیات به عناصر(1)  فصل پنجم: :اختصاص خصوصیات به عناصر(2) فصل ششم: تحلیل مدل فصل هفتم: مشاهده نتایج تحلیل فصل هشتم : طرح اسکلت فلزی فصل نهم : گرفتن خروجی ها و ارتباط […]

فیلم آموزش فارسی نرم افزار ETABS بیشتر بخوانید »