چکيده تز های دانشجويی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شریف

گرايش مهندسی پزشکی (کارشناسی ارشد): Biomedical Engineering (MSc) 1- پياده سازی بلادرنگ کد کننده صحبت G.728 بر روی پردازنده های DSP سری TMS320C6x 2- پياده سازی بلادرنگ کد کننده ی صحبت G.723.1 بر روی پردازنده ی DSP 3- طراحی و ساخت دستگاه الکتروگاستروگراف و پردازش سيگنالهای EGG 4- توسعه يک سيستم دروغ سنج بر اساس پردازش سيگنالهای بيولوژيکی 5- روشی برای تشخيص کيفيت تصوير با در نظر گرفتن سيستم بينايی […]

چکيده تز های دانشجويی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شریف بیشتر بخوانید »