فیلم آموزشی فارسی نرم افزار آنالیز داده های کیفی MAXQDA

MAXQDA یک نرم افزارحرفه ای برای آنالیز داده های مختلط و کیفی می باشد.شما با این نرم افزار می توانید انواع مختلفی از داده های غیرساختاری مانند مصاحبه، مقالات ، فیلم ، مطالب شبکه های اجتماعی مثل twitter را آنالیز کنید. از MAXQDA برای مدیریت تمام پروژه ها می توانید استفاده کنید. داده ها را […]

فیلم آموزشی فارسی نرم افزار آنالیز داده های کیفی MAXQDA بیشتر بخوانید »