دانلود مقاله

روش مبتنی بر اتومای سلولی برای طرح مسیر رباتهای متحرک با مکانیزم برگرفته از اجتماع مورچگان

در طرح ريزي مسير رباتهاي متحرك وجود موانع مقعر چالشي اساسي به شمار ميآيد. به ويژه در طرح ريـزي زمـان- واقعي كه بازنمايي كاملي از نقشه محيط در دست نيست، اين چالش بيشتر جلوه ميكند. در چنين شـرايطي، وجـود كمينـههـاي محلي و هزينه محاسباتي زياد مهمترين مشكلات پيش رو هستند. در اين مقاله، بـه منظـور […]

روش مبتنی بر اتومای سلولی برای طرح مسیر رباتهای متحرک با مکانیزم برگرفته از اجتماع مورچگان بیشتر بخوانید »

دانلود مقالات کنفرانس مهندسی پزشکی

Mechanisms underlying the effect of Under-Threshold Depolarizing Prepulse for Selective Stimulation of Nerve Fibers Abstract— various approaches have been proposed to provide special selective capabilities in electrical stimulation of nerve fibers. Waveform-based approach benefits from nonlinear properties of the nerve fibers by applying specially designed stimulus waveforms to the electrode. Underthreshold depolarizing prepulses followed by the stimulus pulse have been used for

دانلود مقالات کنفرانس مهندسی پزشکی بیشتر بخوانید »