دانلود کد PSO باینری و انتخاب ویژگی با الگوریتم PSO باینری

در برخی کاربردها مانند انتخاب ویژگی یا feature selection ما نیاز داریم که یک تعداد از ویژگیها که دارای امتیاز بالاتری هستند را انتخاب کنیم.در این کاردبرها دیگر الگوریتم PSO (particle swarm optimization) معمول قابل استفاده نیست و لازم است تغییراتی در این الگوریتم داده شود. ما کد متلب MATLAB الگوریتم PSO باینری را برای […]

دانلود کد PSO باینری و انتخاب ویژگی با الگوریتم PSO باینری بیشتر بخوانید »