آموزش فارسی AMOS

AMOS AMOS یک نرم افزار آماری است و حروف آن مخفف کلمات “تحلیل ساختار های یک گشتاور[1]” می باشند. AMOS یک ماژول اضافه شده به SPSS است و به طور خاص، برای مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، و تحلیل عامل تاییدی به کار گرفته می شود. این نرم افزار همچنین با عنوان تحلیل کوواریانس […]

آموزش فارسی AMOS بیشتر بخوانید »