ذخيره كردن و بازيابي داده ها در متلب matlab

ذخيره كردن و بازيابي داده ها در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهــاي موجـود در محيـط كـار (workspace) را ذخـيره كنيـد از دستور save استفاده كنيد: » save Saving to: matlab.mat   اين دستور، داده ها را در پرونده matlab.mat ذخيره مي نمايد.  داده هاي موجود در اين پرونــده را مي توان به طريق زير بازيابي […]

ذخيره كردن و بازيابي داده ها در متلب matlab بیشتر بخوانید »