فيلم آموزشي جامع و كامل Abaqus

  نرم افزار abaqus در صنايع توليد صنعتي و هوا و فضا و اتومبيل بسيار استفاده مي شود. اساس كار اين نرم افزار بر اساس الان محدود مي باشد. اين نرم افزار در محيط هاي دانشگاهي و تحقيقاتي بسيار معروف است.  يكي از مزيت هاي اين نرم افزار نسبت به بقيه نرم افزارهاي المان محدود […]

فيلم آموزشي جامع و كامل Abaqus بیشتر بخوانید »