شبکه عصبی fitnet

فیلم آموزشی پیش بینی سریهای زمانی با شبکه‌های عصبی

این فیلم آموزشی قسمت نهم از مجموعه فيلم های آموزش فارسي جامع شبكه هاي عصبي می باشد. ایران متلب به دانش پذیران گرامی توصیه می کند که تمامی قسمت ها را جهت آموزش بهتر مشاهده بفرمایند.  سرفصل این فیلم آموزشی :   پیش بینی ریزش باران تجزیه و تحلیل فایل اکسل دیتاست تئوری و اصول پیش بینی در سریهای […]

فیلم آموزشی پیش بینی سریهای زمانی با شبکه‌های عصبی بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی برای کاربرد مدلسازی

این فیلم آموزشی قسمت هفتم مجموعه فيلم های آموزش فارسي جامع شبكه  هاي عصبي می باشد. ایران متلب به دانش پذیران گرامی توصیه می کند که تمامی قسمت  ها را جهت آموزش بهتر مشاهده بفرمایند.  . سرفصل : خواندن دیتاست توضیح نحوه تنظیم داده های ورودی چگونگی استخراج بردار ویژگی شبکه عصبی fitnet نمایش شبکه عصبی

فیلم آموزشی برنامه نویسی شبکه های عصبی برای کاربرد مدلسازی بیشتر بخوانید »