آموزش فارسی سیستم ایمنی مصنوعی

در هوش مصنوعی ، سیستم های ایمنی مصنوعی (AIS) یک کلاس از هوش محاسباتی است که بر مبنای قانونهای سیستم یادگیری ماشین کار می کند. این قانون ها از اصول و فرایند سیستم ایمنی مهره داران گرفته شده اند. این الگوریتم ها به طور کلی پارامترهای ورودی آن مشخصات سیستم ایمنی برای حل مسئله های […]

آموزش فارسی سیستم ایمنی مصنوعی بیشتر بخوانید »