فیلم آموزش فارسی App Designer در متلب

با تایپ دستور appdesigner  در خط فرمان ، App Designer متلب ظاهر خواهد شد. شکل 1 آنرا نشان می دهد. بخش Design View در قسمت سمت راست نشان داده شده است. این قسمت چون هنوز طراحی انجام نشده است، خالی می باشد. کتابخانه قطعات درسمت چپ نشان دهنده آیکون های قطعاتی که میتوان در طراحی […]

فیلم آموزش فارسی App Designer در متلب بیشتر بخوانید »