فیلتر دیجیتال FIR , IIR که در پردازش سیگنال های دیجیتال DSP

شرح مختصر : در این پایان نامه به بررسی در مورد دو فیلتر دیجیتال FIR , IIR که در پردازش سیگنال های دیجیتال DSP استفاده می شود می پردازیم. ابتدا تعریفی بر پیدایش DSP و مزایا و کاربرد فراوان آن می پردازیم ، سپس ساختارهای دو فیلتر و چگونگی تحقق آنها بررسی می شود برای […]

فیلتر دیجیتال FIR , IIR که در پردازش سیگنال های دیجیتال DSP بیشتر بخوانید »