سیستم های بیولوژی در متلب

سرفصل های این آموزش : انتقال حرارت در سیستم های بیولوژیکی انتقال حرارت در بافت پرفیوژن تعیین ضریب انتقال حرارت انتقال جرم در سیستم های بیولوژیکی سیستم بافر بی کربنات حمل و نقل دی اکسید کربن در خون حمل و نقل اکسیژن در خون پرفیوژن راکتور تامین اکسیژن برای تومور های توپ کروگ مدل سیلندر […]

سیستم های بیولوژی در متلب بیشتر بخوانید »