مکانیک سیالات در متلب

سرفصل ها : Hydrostatics  علم تعادل ابگونه ها (علم شار وموازنه ابهای ساکن) توزیع فشار در جو استاندارد نیروی روی یک دروازه مسطح جریان داخلی Viscous جریان آرام در لوله افقی با مقطع مدور جریان آشفته رو به پایین در یک لوله عمودی سه مخزن متصل جریان خارجی لایه مرزی در یک صفحه بی نهایت […]

مکانیک سیالات در متلب بیشتر بخوانید »