فیلم آموزشی simulink (عمومی)

سیمولینک چیست؟ یکی از بخش های مهم نرم افزار متلب می باشد که در بین جامعه مهندسین دنیا بیسیار معروف و محبوب می با شد. دلیل شهرت سیمولینک در ساده سازی شبیه سازی فرایندهای پیچیده و کاربردی و نظری می باشد. شما در سیمولینک به تمام قدرت زبان برنامه نویسی متلب (پردازش تصویر – پردازش سیگنال  […]

فیلم آموزشی simulink (عمومی) بیشتر بخوانید »