فیلم آموزش فارسی خوشه بندی kmeans با الگوریتم ژنتیک

k-means یکی از روشهای خوشه بندی بر اساس فاصله می باشد. در این فیلم آموزشی مراکز این روش خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک پیدا می شوند. لینک سفارش . . خلاصه این فیلم آموزشی : لینک دانلود فیلم خلاصه (کیفیت اصلی)

فیلم آموزش فارسی خوشه بندی kmeans با الگوریتم ژنتیک بیشتر بخوانید »